Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, danstherapie en dramatherapie. In de behandelingen staan 

doen en ervaren centraal, naast gesprekken over de opgedane ervaringen. Zie ook video hier.

 

De hieronder vermelde vaktherapeuten zijn allen minimaal HBO opgeleid, lid van een erkende beroepsvereniging en werkzaam in Utrecht en omgeving.


Voor wie is vaktherapie bedoeld?

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek, die gebaat zijn bij een ervaringsgerichte werkwijze. Vaktherapie is geschikt voor kinderen, jeugd, (jong-)volwassenen en ouderen. Er zijn mogelijkheden voor individuele therapie, werken in groepsverband of werken met een gezin.

Voorbeelden van indicaties zijn:

 • Angst- en/of depressieve klachten
 • Burn-out
 • Eetproblematiek
 • Emotionele ontwikkelingsachterstand of problemen die voortvloeien uit ontwikkelingsstoornissen, zoals bij autisme spectrum stoornissen (ASS), oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD / ADD)
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblematiek rond scheiding, verlies, opvoeding of anderszins
 • Negatief zelfbeeld en/of negatieve lichaamsbeleving, psychosomatische klachten of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • Aanhoudende klachten na trauma
 • Verslaving
 • Verstoorde emotieregulatie
 • Communicatieve problemen
 • Verlieservaring en rouw
 • Problematiek die te licht is voor een psychiatrische diagnose

Effect
De door de cliënt opgedane ervaringen in vaktherapie leiden tot nieuwe inzichten en vaardigheden die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Deze kunnen liggen op lichamelijk, emotioneel, cognitief of sociaal gebied. In instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is vaktherapie vanaf 1970 ruimschoots ingezet. De resultaten zijn tot nu toe vooral practice based. Aan wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing wordt hard gewerkt.

Meer informatie

Om het voor cliënten en verwijzers in de regio Utrecht overzichtelijker te maken waar en hoe de verschillende vrijgevestigde vaktherapeuten werkzaam zijn, hebben we ons verenigd. 

 

Vaktherapie wordt momenteel als aanvullende zorg vergoed door het merendeel van de zorgverzekeraars, afhankelijk van het persoonlijk verzekeringspakket. Voor vaktherapie heeft de cliënt geen verwijsbrief van de huisarts nodig, maar de huisarts of praktijkondersteuner kan vaktherapie wel bij de cliënt aanbevelen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vaktherapie.nl of doorklikken naar de website van elke afzonderlijke vaktherapeut.

 Vaktherapie werkt!

 van 11 tot 17 november 2019 is de week van de vaktherapie.

 

 

Aan deze actie doen mee:

 

Jolida van der Linden: Beeldende therapie

Lily Musters: Psychomotorische therapie & Mindfulnesstrainer voor Kind en Ouder

Maikel Staring: Psychomotorische therapie

Hetty Klomp; beeldende therapie en stemcoach

 

 Je kunt contact opnemen met één van de vaktherapeuten, om te kijken wat hun aanbod in de week van de vaktherapie is.

 

TIP: Indien je met de muis op de foto van de therapeut gaat staan, kun je zien op de plattegrond waar haar/zijn locatie is. Welke discipline de vaktherapeut heeft staat ook onder de foto.

Meer contactgegevens vind je door op de plattegrond op de locatie te klikken.

De rechtstreekse link naar de website van de vaktherapeut vind je door op de foto te klikken.

 

 

Voor meer algemene informatie over Vaktherapie kijk op: www.vaktherapie.nl .

Wil je nog meer zien wat er toe doen is in deze week? Neem dan een kijkje op www.weekvandevaktherapie.nl.

 

Dit filmpje geeft een indruk wat vaktherapeuten zoal als middel inzetten. Het effect van het  aanbod wordt mede bepaald door de ervaring die de client hierbij heeft en de reacties & handelingen die de therapeut  hierbij geeft.